Archiv rubriky: Z městského a jiných úřadů

Zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“

Město Polička jako dotčený územní samosprávný celek obdrželo od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že záměr „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ (výstavba nového elektrického vedení 2×110 kV v úseku mezi transformovnou Hlinsko a transformovnou Polička v celkové délce…

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2011

V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2011 zařazena částka 1 000 000 Kč určená k poskytnutí veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.

NEZAPOMEŇTE! – poplatek za odpady

Připomínáme, že do 31. března 2011 je splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů.