Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. ledna 2011

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2011.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na Přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu A na Sídlišti Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2011.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Tylovým domem Polička a Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro pro konání soustředění ve dnech 14.    – 19. března 2011, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Zprávu o šetření – prověření vnitřního kontrolního systému odbor lesního hospodářství, předloženou odborem finančním a plánovacím na základě usnesení č. 371 ze schůze RM dne 29. 11. 2010.

RM jmenuje členem Kulturní komise RM Poličky PaedDr. Zdeňka Trnku.

RM jmenuje předsedou Bytové komise RM Poličky p. Jiřího Hejtmánka.

RM jmenuje předsedou Komise dítě a volný čas RM Poličky pana Václava Lichtága.

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise dopravní a bezpečnostní RM Poličky.

RM jmenuje členy Komise dopravní a bezpečnostní RM Poličky:
1. Bc. Jindřich Studený
2. Jiří Hejtmánek
3. Mgr. Jan Putna
4. Ing. Andrea Vraspírová
5. Adam Mašek
6. Jiří Brabec
7. Bc. npor. Robert Nechvátal
8. MVDr. Václav Jílek
9. Josef Trávníček
10. Vilém Vendolský
11. Bc. Antonín Kadlec
12. Jozef Opina

RM schvaluje změnu názvu Zahraniční komise RM Poličky na Komise pro zahraničí a cestovní ruch RM Poličky.

RM odvolává stávající členy a předsedu Zahraniční komise RM Poličky.

RM jmenuje členy Komise pro zahraničí a cestovní ruch RM Poličky:
1. Mgr. Jan Matouš
2. Marcela Vyskočilová
3. Věra Žahourová
4. Radek Zeman
5. Ing. Naděžda Šauerová

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise zdravotně-sociální RM Poličky.

RM jmenuje členy Komise zdravotně-sociální RM Poličky:
1. Pavel Brandejs
2. Marie Pospíšilová
3. Irena Smolková
4. MVDr. Jiří Teplý
5. Ing. Libor Stráník
6. Mgr. Markéta Šafářová
7. Zlatuše Kašparová
8. Bc. Jan Stodola
9. Bc. Martina Černíková
10. RSDr. Ivan Chudý
11. Ing. Štěpánka Dvořáková
12. Jana Stodolová
13. Eva Jílková

RM odvolává stávající členy a předsedu Sportovní komise RM Poličky.

RM jmenuje členy Sportovní komise RM Poličky:
1. Ing. Roman Kysilko
2. Miloš Grubhoffer
3. Jiří Andrle
4. Ing. Josef Baláš, PhD.
5. Mgr. Andrea Librová
6. Mgr. Vítězslav Fila
7. Ludmila Haraštová
8. Bc. Zdeňka Švecová
9. Ing. Lukáš Kvapil
10. Otakar Klepárník
11. Bc. Antonín Kadlec
12. Jitka Kmošková
13. Milan Matouš

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2011.