Město Polička blahopřeje únorovým jubilantům

V pondělí 7. února 2011 oslavil významné životní jubileum ředitel Masarykovy základní školy Polička Mgr. Karel Neřold. Poblahopřát panu řediteli přišel i starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou. Vedení města poděkovalo za práci, kterou Karel Neřold ve funkci ředitele vykonává již od roku 1994, pro naše město je stabilní zárukou skvěle fungující školy. Děkujeme a přejeme do další práce ve škole mnoho sil!

8. února 2011 oslavil 70 let inženýr Jan Matouš. Jméno ing. Matouše je spojeno s řadou kulturních, společenských, ale i sportovních akcí, které v Poličce probíhají. Připomeňme například jeho aktivní činnost v Divadelním spolku Tyl či organizaci Univerzity třetího věku v poličském penzionu. K řadě gratulantů se připojil i starosta města Jaroslav Martinů, který v osobě ing. Matouše velmi oceňuje vzácné propojení kultury a sportu. „Ing. Matouš je poličskou duší kultury a sportu.“ Přejeme ing. Matoušovi pevné zdraví a hodně sil pro jeho další bohaté aktivity.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města