Archiv pro měsíc: Březen 2011

Zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“

Město Polička jako dotčený územní samosprávný celek obdrželo od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že záměr „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ (výstavba nového elektrického vedení 2×110 kV v úseku mezi transformovnou Hlinsko a transformovnou Polička v celkové délce…

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2011

V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2011 zařazena částka 1 000 000 Kč určená k poskytnutí veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.

Tradiční setkání s podnikateli

Tradiční novoroční setkání vedení města s podnikateli, kteří působí na území Poličky, se konalo ve středu 26. ledna v salonku restaurace THT.

Komise pro zahraničí a cestovní ruch

Ve středu 2. února 2011 se sešla nově ustavená komise ke svému jednání. Oproti minulému čtyřletému období došlo ke změně názvu a rozšíření o téma cestovního ruchu v Poličce.

Přepadení 2

V únorové Jitřence jste se mohli v tiskové zprávě nprap. Štegnerové dočíst o loupežném přepadení sedmnáctileté dívky z Poličky. V případu však v době mezi sazbou Jitřenky a její distribucí nastal nečekaný obrat.